email: info@sannolu.co.kr

B2B / OEM: sangjoon@sannolu.co.kr

phone: 070-8801-0228

instagram: @sannolu.co.kr

HEADQUARTER


제주도 제주시 한경면 낙원로 32

32, NAGWON-RO, HANGYEONG-MYEON,

JEJU-SI, REPUBLICK OF KOREA

FLAGSHIP STORE


서울 강남구 삼성로 122길 35, 1층

35, SAMSEONG-RO, 122GIL, GANGNAM-GU,

SEOUL, REPUBLICK OF KOREA

B2B / OEM


카페, 레스토랑 및 제조업소 원료 납품

완제품 및 자체 제작 브랜드 제작 

협업 상품 및 선물 제작 

CONTACT


10AM - 6PM / TEL. 070-8801-0228

INFO@SANNOLU.CO.KR

365 DAYS WITH YOU

floating-button-img